Para icat edilmeden önce, bir takas sistemi kullanılıyordu. Bu yaygın alışveriş sisteminde insanlar, mal ve hizmetlerini, benzer veya aynı değerde malzemeler karşılığında takas ediyorlardı – bu malzemelere örnek olarak şeker, un, giysi, işgücü, aletler, diş, deri, taş, deniz kabukları ve değerli metalleri verebiliriz. Fakat takas sisteminin kusursuz olmayışı ve kısıtlamalara neden olması sorun yaratıyordu; mesela, her iki taraf için de eşit ve adil bir alışveriş yapılması çok zordu. İki ülke birbiri ile takas yaptığında, alışverişin çabuk vehemen yapılmasını tercih ediyorlardı, bu da takasın bir tarafının geciktirilemeyeceği anlamına geliyordu.

Sonra para kullanılmaya başlandı ve ortak bir norm haline geldi, ki bu da ticaret ve üretimi teşvik ederekendüstrinin gelişmesine neden oldu. Orta Çağ’da kağıt para, iri ve ağır olan madeni paraya tercihediliyordu ve özellikle de uluslararası seyyahlar için çok daha pratikti. Bugün bildiğimiz haliyle dövizticareti, finans piyasalarına en son katılan öge olup, dünyanın son 100 yılda yeni teknolojiler ve daha hızlıulaşım yöntemleri ile gittikçe küçülmesi sonucu etkileyici bir değişim geçirmiştir.

Döviz ticareti özünde, aynı anda, bir ülkenin para birimini bir diğeri ile takas etmektir. Orta Çağ ile İkinci Dünya Savaşı’nın başlaması arasındaki yüzyıllarda spekülatörler (döviz kurunun hareketlerinden kâr eder tacirler) oldukça azken, savaş sonrasında Döviz Ticaret piyasasında spekülatör faaliyetleri önemli oranda artmıştır.

Dönüşüm, İkinci Dünya Savaşı sonunda (Temmuz 1944’te), Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Büyük Britanya’nın, New Hampshire’da, Bretton Woods’da gerçekleşen Birleşmiş Milletler Para ve Maliye Konferansı’nda toplanması ile gerçekleşti. Yine de, 1973 ve 1998 yılları arasında Döviz Ticareti piyasası “kapalı” bir piyasa olarak görülüyor, ve büyük bankalar, finansal kurumar, çok milletli organizasyonlar ve çok uluslu risklerini garanti altına almak için muazzam hacimlerde işlemler yapan diğer büyük kurumlar ile sınırlı tutuluyordu. Mütevazı bir bireyin bu ortamda rekabet edebilmesi neredeyse imkansızdı. 1998’de, Döviz Ticareti piyasası küçük yatırımcılara da açıldı ve bu durum, piyasanın günlük hacmini 100 katından fazla yükseltti. 1977’de döviz ticaretinin toplam değeri $5 milyar Dolarken bugün, günde $3.2 trilyon Dolardır.