Türkçesi Fiyat Faiz Noktası anlamına gelen Price Interest Point  kalıbının  kısaltması olan Pip, Forex Piyasasında alım satım işlemi yapılan döviz, emtia, hisse senedi veya endeks paritelerinde azalma veya artış şeklinde meydana gelen en ufak değişiklik birimidir. Pip , yapılan işlemin başlangıç değeri ile son değeri arasındaki fark olduğu için  kar veya zarar miktarının hesaplanmasını sağlar. Ayrıca  grafik ve göstergelerde kullanılan pip teknik analizlerin oluşturulmasında da önemli rol oynamaktadır.

Pip değeri hesaplanırken , kur değeri, kur değerindeki en ufak değişim ve  lot miktarı ele alınır.

Pip değerinin nasıl hesaplandığına geçmeden önce “lot” kavramının ne anlama geldiğini  kısaca açıklayalım;

Finansal piyasalarda yapılan işlem miktarları “lot” olarak belirtilir. Şöyle ki , 1,4789 değerindeki EUR/USD paritesi için “100.000” ünitelik pozisyon açıldığını farz edelim, burada ki pozisyonun açılma miktarı olan 100.000 “lot” olarak tanımlanmaktadır. Üç farklı miktarda lot vardır. Bunlar ; 1.000 ünitelik / 1 k’lık Mikro Lot; 10.000 ünitelik / 10 k’lık Mini Lot ve 100.000 ünitelik / 100 k’lık Standart Lot’tur.

Pip Değerinin Hesaplanması
Forex Piyasasında işlem gören paritelerin kotasyonları  “a,bcdef” formunda yani virgülden sonra  dört basamak olduğu için 1/10.000 hassasiyetinde verilir. Dolayısıyla kotasyonda meydana gelen en ufak fark 0,0001 olacağı için , 1 pip baz dövizin 0.0001’i değerindedir. Fakat Japon Yeni’nin yer aldığı paritelerde kotasyon hassasiyeti 1/100 olduğu için  1 pip baz 0.01 ‘ i değerindedir.

Ayrıca pip değeri hesaplanırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta USD yani Amerikan Dolarının  paritedeki yeridir. Amerikan Dolarının baz döviz ve  karşıt baz döviz olması durumlarında pip değeri farklı  şekillerde hesaplanmaktadır :

USD/TRY, USD/EUR, USD/GBP paritelerinde olduğu gibi Amerikan Doları Baz  Döviz ise ;

[ ( en küçük değişim / kur değeri ) X Lot miktarı ] formülü ile hesaplanmaktadır;

Örn; USD/TRY  = 1,5557 | 100.000 ünitelik standart lot | 1 pip = ?
( 0,0001
/ 1,5557 ) X 100.000 = 6,42 $

Japon Yeni’ nde farklı hesaplandığını belirtmiştik;

Örn; USD/JPY = 81,9806|100.000 ünitelik standart lot | 1 pip = ?
( 0,01
/ 81,9806) X 100.000 = 12,19 $

EUR/USD, TRY/USD,GBP/USD paritelerinde olduğu gibi Amerikan Doları Karşıt Döviz ise;

[ Lot birimi X En ufak değişim miktarı ] formülü ile hesaplanmaktadır :

1 Mikro Lot yani 1.000 ünitelik işlem yapıldığında
1 pip ⇒ 1.000 X 0.0001 = 0.1$,
1 Mini Lot yani 10.000 ünitelik işlem yapıldığında
1 pip ⇒ 10.000 X 0.0001 = 1$,
1 Standart Lot yani 100.000 ünitelik işlem yapıldığında
1 pip ⇒ 100.000 X 0,0001 = 10$ ‘ dır.